Biuro
Projekty
Oferta
Referencje
Publikacje
Nieruchomości
Kontakt

B I U R O

BIURO PROJEKTÓW powstało w 1983 roku i było drugą zarejestrowaną prywatną firmą projektową w województwie katowickim. Obecnie nasze biuro jest prowadzone przez drugie pokolenie projektantów. W pierwszych latach swojej działalności firma mieściła się w Bytomiu Suchej - Górze. W raz z rozwojem biura utworzono filię w Tarnowskich Górach w Budynku Cechu Rzemiosł Różnych, następnie w Domu Usług, a od ośmiu lat Pracownia Projektowa z powodzeniem funkcjonuje we własnym budynku przy ul. Ks. Michała Lewka 19 tuż przy placu Gwarków. W 2000 roku dodatkowo otwarto biuro obsługi zleceń w Radzionkowie. W prawie trzydziestoletnim okresie działalności pracownia wykrystalizowała odpowiedzialny zespół projektantów. Składa się on z pracowników etatowych i doraźnych angażowanych w zależności od potrzeb. Współpracownikami firmy są projektanci następujących branż: architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, drogi, mosty i PT zieleni, kosztorysy. W trakcie działalności naszej firmy zajmowaliśmy się i projektowaliśmy różnego rodzaju obiekty od tych naprawdę niewielkich takich jak garaże i budynki gospodarcze oraz wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne po obiekty duże - budynki usługowe, centra handlowe i hale produkcyjne. Rozwój firmy wiąże się z projektami coraz większych i \\\"poważniejszych\\\" inwestycji. Największą zaprojektowaną i realizowaną inwestycją jest Hala Sztucznego Lodowiska w Krynicy. To zespół obiektów o łącznej kubaturze 75 000 m3 i powierzchni zabudowy 62 000 m2 (dla porównania jest to powierzchnia jaką zajęłyby 62 domki jednorodzinne o wym 10 x 10 m).

P R O J E K T Y


/>
/>
/>
/>
/>
/>

O F E R T A

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA PROJEKTÓW: projekty dla budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, w tym m.in. projekty i koncepcje nowych obiektów (projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projekty budynków usługowych, projekty obiektów przemysłowych), projekty przebudów, rozbudów, inwentaryzacje budowlane, projekty rozbiórek, projekty wielobranżowe i instalacyjne (wod.-kan, c.o., klimatyzacja, wentylacja, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne). Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne. Projekty architektury wnętrz. Plany urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego. Wycena nieruchomości i kosztorysy. Nadzory budowlane. Obsługa przy załatwianiu formalności związanych z wyżej wymienionymi inwestycjami. Chętnie będziemy z Państwem współpracować. Zależy nam jednak na współpracy dwustronnej. Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym oraz urbanistycznym.

Wykonujemy:

 • projekty domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • projekty hal i projekty budynków przemysłowych w tym budynków specjalistycznych,
 • projekty obiektów usługowych (handlowych, gastronomicznych, służby zdrowia itp.),
 • projekty i plany zagospodarowania terenów dla inwestycji deweloperskich,
 • projekty i plany urbanistyczne,
 • projekty aranżacji wnętrz.
Dla wymienionych projektów wykonujemy także projekty instalacji i konstrukcji.
Zajmujemy się także ekspertyzami budowlanymi i urbanistycznymi oraz doradztwem w zakresie projektowania i realizacji inwestycji.

Zapraszamy do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=JHVJ8FbbAiw

R E F E R E N C J E

Wykonywaliśmy projekty i posiadamy referencje następujących firm i instytucji:

 • Zespół Pieśni I Tańca „Śląsk”, Im. Stanisława Hadyny. 42-286 Koszęcin, Ul. Zamkowa 3
 • Państwowa Szkoła Baletowa, 41-902 Bytom, Ul. Jagiellońska 23
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Sp. Z O.O. 42-624 Tąpkowice, Ul. Zwycięstwa 15
 • NZOZ Medikus - J. Psiuk, 41- 922 Radzionków, Ul. Kużaja 57
 • Nzoz ”Avimed” Sp. Z O.O. 41-933 Bytom, Plac Żeromskiego 1
 • P.U.H. Libra S.C, 43-300 Bielsko-Biała, Ul. 1-Go Maja 24
 • Ventis S.C., 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Sienkiewicza 48
 • Radex-Stal Sp. Z .O.O., 41-902 Bytom Ul. Bernardyńska 1
 • Sakop S-Ka Z O.O., 41-908 Bytom, Ul. Stolarzowicka 15÷17
 • Przedsiębiorstwo \"Enpol\", 44-101 Gliwice Ul. Zwycięstwa 25/1
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Andrys”, 41-922 Radzionków, Ul. Z. Nałkowskiej
 • „Carmen”, 40-101 Katowice, C.H. Silesia, Ul. Chorzowska 111
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O, 42-612 Tarnowskie Góry, Ul. Zagórska
 • Tagwent S.C., 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Reja 15
 • PPHU AMW Elżbieta Nawrot, 42-625 Pyrzowice, Ul. Ułanów 1
 • Restauracja Mcdonald’s, 43-300 Bielsko Biała, Ul. Partyzantów 44
 • Restauracja Mcdonald’s, 44-117 Gliwice, Ul. Toszecka 98
 • Restauracja Mcdonald’s, 25-900 Kielce, Al. Solidarności 16
 • Restauracja Mcdonald’s, 15-888 Białystok, Ul. Wyszyńskiego 2
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek”, 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Staropolska 2
 • Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha, 41-922 Radzionków Ul. Św. Wojciecha 48
 • Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Ks. Jana Rudola 7
 • Zarząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, Ul. Młyńska 3
 • Urząd Gminy W Krupskim Młynie 42-693 Krupski Młyn, Ul. Krasickiego 9
 • Urząd Miejski W Miasteczku Śl., 42-610 Miasteczko Śl. Ul. Rynek 8
 • Urząd Miejski W Radzionkowie., 41-922 Radzionków, Ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Urząd Gminy Uzdrowiskowej W Krynicy, 33-380 Krynica.

P U B L I K A C J E

ARTYKUŁY I MONOGRAFIE NAUKOWE:

 • Artykuł Współczesne problemy komunikacji śródmieścia Bytomia na tle specyfiki regionu, materiały konferencyjne, Kraków 1997 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/Kraków, tom XL/2, Kraków 1996, s.123, 124.
 • Artykuł Atrakcyjność funkcjonalno-przestrzenna śródmieścia Bytomia na tle miast sąsiednich, Czasopismo Techniczne, z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997, s. 277-294.
 • Wzrost znaczenia i roli targowisk Bytomia, jako konsekwencji przemian politycznych i gospodarczych w Polsce, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Transformacja struktury miejskiej jako efekt zmian gospodarczych i wzrostu wymiany międzynarodowej”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i Sekcję Planowania Przestrzennego Komisji UiA PAN o/ Kraków, 27-29.11.1996, opublikowany w: materiały konferencyjne, Kraków 1997 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/Kraków, tom XL/2, Kraków 1996, s.110, 111.
 • Struktura przestrzeni publicznych śródmieścia Bytomia w kontekście teorii ekologicznego kształtowania układu przestrzennego miast, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Ekologiczne podstawy kształtowania miast i obszarów śródmiejskich. Problemy równoważenia rozwoju”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i Sekcję Planowania Przestrzennego Komisji UiA PAN o/ Kraków, 18.11.1998, opublikowany w: materiały konferencyjne, Kraków 1999 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/ Kraków, tom XLII/2, Kraków 1998, s. 95-97.
 • Znaczenie ogródków działkowych we współczesnym życiu miasta i problem ich transformacji w obliczu przemian gospodarczo-ekonomicznych, artykuł wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kierunki i Potrzeby Przekształceń Miast i Regionów w Aspekcie Równoważenia Rozwoju oraz Integracji z Unią Europejską”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów, listopad 2001, streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 • Strategia wzrostu konkurencyjności w obszarach uzdrowiskowych, artykuł [w:] Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, s. 218-225.
 • Problemy komunikacji gmin uzdrowiskowych w Rejonie Karpackim, artykuł [w:] Europa–Region–Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, Ecovast – Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2005, s. 86-91.
 • Wpływ inwestycji unijnych na wartość nieruchomości na przykładach inwestycji zrealizowanych w województwie śląskim, artykuł [w:] Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych – wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, red. E. Węcławowicz-Bilska, Czasopismo Techniczne, z. 12-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 40-52.
 • Potencjalna atrakcyjność uzdrowisk południowej Polski, rozdział [w:] Badania przestrzenno-programowe statutowych i potencjalnych miejscowości uzdrowiskowych położonych w dorzeczu Górnej Wisły, Projekt badawczy KBN nr 5 T07 024, pod kier. E. Węcławowicz-Bilskiej, tom 1, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 78-109 (udział autorski w rozdziale 100%).
 • Konkurencyjność miast w aglomeracji policentrycznej na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, artykuł [w:]: Problemy planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w powiązaniu z Katowickiem Obszarem Metropolitalnym, red. E Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s.175-183.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w kontekście zrealizowania programów Urban i Urban II – wnioski praktyczne, artykuł [w:] Rola planowania przestrzennego w świetle polityki spójności Unii Europejskiej – wnioski dla teorii i praktyki, red. E Węcławowicz-Bilska, M. Marx-Kozakiewicz, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, s.187-193.
 • Aktywność społeczna jako najważniejsza treść rewitalizacji miasta, artykuł [w:] Projektowanie rewitalizacji miast, Czasopismo Techniczne, z. 3-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s.173-180.
 • New Inspirations for the Right Side of Danube River in Bratislava – global view, artykuł w ramach przygotowywanego katalogu z letniej szkoły urbanistyki pn. New Inspirations for the Right Side of Danube River in Bratislava – Petržalka, E 75 in structure of Bratislava – Einsteinova Street in Context with Urban Structure of Petržalka (District of Bratislava) and with Danube Waterfront, organizator: Wydział Architektury STU w Bratysławie, 04.09-11.09.2011.
 • Rozdział pt.: Specific problems of post-industrial sites revitalisation in the Silesian agglomeration, [w:] Mobex 2013-2014 – Water and City – Brownfields, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Bratislava–Budapest–Cracow–Ostrava 2014, s. 74-82.
 • Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta, Monografia 316, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna. Problem spotkania w przestrzeni, artykuł [w:] Przestrzeń publiczna w miejskim środowisku zamieszkania, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 15-24.
 • Komercjalizacja przestrzeni publicznych, Commercialization of the Public Spaces, Architektura a Urbanismus 2. Poloviny 20.století, Architektura v perspektivě 2013, Fakulta stavebni VSB-TU, Ostrava 2013, s. 27-32.
 • Rozdział w monografii: Miasto i dom jako miejsca budowania więzi – kontekst urbanistyczno-architektoniczny. Znajomość–koleżeństwo–przyjaźń. Ewolucja więzi międzyludzkiej – ujęcie interdyscyplinarne, praca zbiorowa pod red. Alicji Żywczok, Wydawnictwo Akademickie „Żak\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", Warszawa 2014.
 • Porównanie standardów jakości życia miast zachodnioeuropejskich z wybranymi miastami śląskimi, [w:] Kierunki i potrzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju oraz integracji z Unią Europejską, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, s. 161-165.
 • Planowanie społeczno-ekonomiczne, a planowanie przestrzenne (na przykładach angielskich), [w:] Skuteczność planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeby i możliwości, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 70-74.
 • Artykuł – współautorstwo z dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską prof. PK pt.: Small town\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s projects in an Institute of Cities and Regions Design Teaching Program (Faculty of Architecture Cracow University of Technology), materiały z międzynarodowych warsztatów urbanistycznych „GrebPark” Poprad organizowanych w 2007 r. przez Wydział Architektury Politechniki w Bratysławie.
 • Artykuł – współautorstwo z dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską prof. PK (50%) pt.: Tereny zieleni w miastach – ustalenia dotyczące standardów w miastach XX i XXI wieku, materiały pokonferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Zieleń Miejska – między tradycją a nowoczesnością, Baranów k. Poznania, 29-30.05.2008.
 • Integrity of Spatial Policy with Different Level Plans, the Example of Metropolitan Association of Upper Silesia and the Value of Landscape, materiały poseminaryjne z Międzynarodowego Seminarium „Obstarávanie územných plánov”, Poprad–Spišská Sobota, 2009.
 • Zagrożenia przestrzenne wynikające z nie przestrzegania prawa, [w:] Zagrożenia przestrzenne wynikające z obowiązującego prawa, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 35-42.
 • Współautorstwo rozdziału (50%) z prof. dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską: Urban structure in contact with water, [w:]: MobEx 2011-2012. Water and City, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Bratislava–Cracow–Budapest–Prague–Brno–Ostrava 2012, s. 75-81.
 • Artykuł: Perspektywy rozwojowe polskiej wsi – zagadnienia przestrzenno-społeczno-kulturowe. Polish rural development perspectives – spatial, socio- cultural issues, Europa ● Region ● Turystyka V, Specyfika przestrzeni, Ecovast –Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Białystok 2013, s.152-161.
 • Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla), [w:] ARCHITECTURAE et ARTIBUS, (6) 4/2010, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 27-34.
 • Wartość terenów przyrodniczo-chronionych w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, [w:] Ochrona Środowiska w planowaniu przestrzennym,. red. E Węcławowicz-Bilska, Czasopismo Techniczne, z. 7-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s.199-206.
 • Aglomeracja policentryczna jako organizm bez serca – na przykładzie Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Serce miasta, Czasopismo Techniczne, z. 2-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 55-61.
 • Modern space and form or Polish cemeteries as a cultural and axiological problem, [w:] Cemeteries in the context of cultural heritage, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratysława 2010, s. 167-169.
 • Culture for all – in Poland, artykuł opublikowany we współautorstwie ze studentami WA PK: Pawłem Brożkiem, Markiem Lisińskim i Marcelim Łasocha, [w]: Culture for all, publikacja Politechniki w Bratysławie w ramach programu Erasmus (8203-0512/IP/Bratysl01), CEDA, Bratysława 2009, s. 23-28 (udział autorski 40%, współautorstwo).
 • Streszczenie referatu w językach polskim i angielskim pt. Obszar strategiczny, czy obszar problemowy. Gra interesów, czy dobro wspólne. Złożone do materiałów konferencyjnych Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Planowanie przestrzenne w obszarach strategicznej interwencji”. Organizator: Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK, Kraków, 03-04.12.2009.
 • Obszar strategiczny, czy obszar problemowy. Gra interesów, czy dobro wspólne, [w:] Planowanie przestrzenne w obszarach strategicznej interwencji, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, z.10/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 59-66.
 • Miasto oszczędne i nieoszczędne. Wybór czy przeznaczenie?, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 93-100.
 • Różnice kulturowe Europy i Ameryki. Problem zera w architekturze i urbanistyce, [w:] Architektura v perspektive, Ostrawa 2011, s. 40-43.
 • Współczesne tendencje w przekształcaniu formy miasta – przyczyny „nowej prostoty”, Czasopismo Techniczne, z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 81-89.
 • Polska urbanistyka II połowy XX wieku. Od planowania totalnego do liberalnego, [w:] Transformations in Twentieth-Century Architecture, Architektura v perspektivě, Fakulta stavebni VSB-TU, Ostrava 2012. s. 166-170.
 • Miasto (nie) idea polityczna, a struktura upolityczniona, Konferencja Naukowa poświęcona Jubileuszowi prof. dra hab. inż. arch. Stanisława Juchnowicza: „Idea Miasta – Czas, Miejsce, Forma”, organizatorzy: Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK, Komisja Urbanistyki i Architektury PAN o/Kraków, 10.06.2013
 • The identity of the city – basic problems, [w:] Urban identity and public space, Nitra, Slovakia, LAND-URBIA 2014, s. 92-114.
 • Deformowanie miasta – problem utraty miejskiej formy miast, Czasopismo Techniczne, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
 • Współczesna idea i program budowy Eko-miast w Wielkiej Brytanii, Czasopismo Techniczne, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
 • Zagadnienia przestrzenne, a postulaty i idee ruchu miast Cittaslow, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, artykuł przewidziany do druku w 2016.
 • Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, (tekst w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim i francuskim), MONOGRAFIA nr 497, Seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, ISSN 0860-097X.

Inne artykuły m.in.:

 • \\\"Dom handlowy czy centrum sztuki\\\". Tygodnik Skarbek Nr 7(22) 18 luty 1994. Wywiad na temat zabudowy ostatniej działki na rynku w Tarnowskich Górach. Red. Andrzej Sznajder.
 • \\\"Plan ogólny to sprawa ważna\\\". Tygodnik Skarbek Nr 12(78) 24 marca 1995. Artykuł przybliżający postać planu ogólnego,.
 • „Naturalnie Tarnowskie Góry. Czyli związki funkcjonalno - przestrzenne Radzionkowa z Tarnowskimi Górami w perspektywie powstawania powiatów i reformy samorządowej”. Dwutygodnik Głos Radzionkowski Nr 3/193, Radzionków 7 luty 1998, s. 1-6.
 • \\\"Architekt i inżynier budownictwa – czym różnią się od siebie te zawody?\\\" Kliknij tu

N I E R U C H O M O Ś C I

Kliknij tu.

K O N T A K T

Wierzymy w niepowtarzalność ludzi i niepowtarzalność miejsc, w których projektujemy. Budowanie jest urzeczywistnianiem pragnień i potrzeb ludzkich. Ci którzy nam powierzyli swoje marzenia powierzyli nam swoje zaufanie. Dlatego cały nasz talent, zdolności i wiedzę wykorzystujemy w momencie tworzenia najbardziej optymalnej przestrzeni życia i pracy dla Ciebie. Jeśli jesteś typem człowieka, dla którego miejsce w którym pracujesz lub wypoczywasz ma znaczenie … zapraszamy cię do współpracy z nami.

DANE FIRMY:

Siedziba:
Biuro Obsługi Inwestycji
Dr hab. inż. architekt Rafał BLAZY, prof.PK

ul. ks. Michała Lewka 19, (plac Gwarków)
42-600 Tarnowskie Góry
tel/fax 32 285 24 44, 32 282 49 90

tel.kom. 691402269
mail: [email protected]

Filia:
ul. Męczenników Oświęcimia 38
41-922 Radzionków
tel/fax 32 289 79 90