Biuro
Projekty
Oferta
Referencje
Publikacje
Nieruchomości
Kontakt

B I U R O

BIURO PROJEKTÓW powstało w 1983 roku i było drugą zarejestrowaną prywatną firmą projektową w województwie katowickim. Obecnie nasze biuro jest prowadzone przez drugie pokolenie projektantów. W pierwszych latach swojej działalności firma mieściła się w Bytomiu Suchej - Górze. W raz z rozwojem biura utworzono filię w Tarnowskich Górach w Budynku Cechu Rzemiosł Różnych, następnie w Domu Usług, a od ośmiu lat Pracownia Projektowa z powodzeniem funkcjonuje we własnym budynku przy ul. Ks. Michała Lewka 19 tuż przy placu Gwarków. W 2000 roku dodatkowo otwarto biuro obsługi zleceń w Radzionkowie. W prawie trzydziestoletnim okresie działalności pracownia wykrystalizowała odpowiedzialny zespół projektantów. Składa się on z pracowników etatowych i doraźnych angażowanych w zależności od potrzeb. Współpracownikami firmy są projektanci następujących branż: architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, drogi, mosty i PT zieleni, kosztorysy. W trakcie działalności naszej firmy zajmowaliśmy się i projektowaliśmy różnego rodzaju obiekty od tych naprawdę niewielkich takich jak garaże i budynki gospodarcze oraz wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne po obiekty duże - budynki usługowe, centra handlowe i hale produkcyjne. Rozwój firmy wiąże się z projektami coraz większych i \"poważniejszych\" inwestycji. Największą zaprojektowaną i realizowaną inwestycją jest Hala Sztucznego Lodowiska w Krynicy. To zespół obiektów o łącznej kubaturze 75 000 m3 i powierzchni zabudowy 62 000 m2 (dla porównania jest to powierzchnia jaką zajęłyby 62 domki jednorodzinne o wym 10 x 10 m).

P R O J E K T Y


Domy i budynki mieszkalne

Domy i budynki mieszkalne

Domy i budynki mieszkalne spełniają przede wszystkim oczekiwania inwestorów. Są realizacją połączenia ich wymarzonego domu, funkcjonalności i wymagań technicznych stawianych tego typu obiektom. Styl domu zależy bezpośrednio od inwestora. Staramy się, aby wszystkie zastosowane elementy stanowiły harmonijną całość w połączeniu z funkcjonalnym wnętrzem. Nie narzucając klientom naszego stylu sprawiamy, że nasze projekty pod względem formy i stylu bywają skrajnie różne, a my zachowujemy się trochę jak kameleon. Szanujemy tym samym wolną wolę naszych zleceniodawców.

Wnętrza

Wnętrza

Projektowane wnętrza oddają nowoczesny lub tradycyjny charakter obiektów. Wykorzystane są tu wszelkie nowoczesne trendy, najnowsze materiały i dobór aktualnie preferowanych przez stylistów rodzajów i sposobów wykończenia oraz wyposażenia wnętrz. Tworzone są w oparciu o wytyczne inwestora dostosowane do jego gustu i charakteru wnętrza.

Nowoczesne

Nowoczesne

Projektując obiekty nowoczesne staramy się aby były one utrzymane w duchu obecnego czasu i obowiązujących trendów. Czasami próbujemy wręcz wyprzedzić panującą modę tak, aby dany obiekt w niedalekiej przyszłości był zgodny z panującymi wymaganiami estetycznymi klientów. W naszych rozwiązaniach unikamy elementów, które historycznie w naszym klimacie i położeniu geograficznym nie sprawdziły się. Obiekty nowoczesne projektowane przez nas mają cechy świeżości przy zachowaniu zdrowego rozsądku.

Przebudowy

Przebudowy

Realizowane przebudowy mają na celu przede wszystkim, zaspokojenie potrzeb inwestora, nadają przy tym nowy wizaż obiektom wcześniej nie zauważalnym lub niewiele różniących się od pozostałych w otoczeniu. Przebudowy niejednokrotnie dotyczą tylko niektórych elementów budynku np. dachu lub elewacji, mimo to w efekcie tworzymy prawie zawsze nową bardziej współczesną architekturę obiektu. Z kolei przebudowy dotyczące wnętrz pozwalają na wprowadzenie nowych odmiennych od dotychczasowych funkcji. Dość często przebudowa budynków mieszkalnych ma na celu zwiększenie poziomu komfortu osób w nim zamieszkałych lub zmianę ich układu funkcjonalnego (np. podział domu na dom dwupokoleniowy z niezależną komunikacją).

Koncepcje

Koncepcje

Koncepcje architektoniczne i koncepcje urbanistyczne tworzone w szybkim tempie pozwalają zobaczyć zarys i formę planowanej inwestycji. Odręczne rysunki i wizualizacje pokazując obiekty w przestrzeni ułatwiają wyobrażenie ich bryły i skali oraz uwidaczniają sposób ich wpisania w istniejące otoczenie. Sposób rysowania dostosowany jest do problemu i zagadnienia rozwiązywanego na danym etapie projektowym. Zwykle zaczynamy od określenia gabarytów bryły, a kończymy na kolorystyce ścian i detali architektonicznych.

Obiekty usługowe

Obiekty usługowe

Architekturę obiektów usługowych charakteryzuje prostota i nowoczesność. Pod względem układu wewnętrznego pomieszczenia oprócz funkcjonalności muszą spełniać wszystkie wymagane normy. Ze względu na różnorodność funkcji, forma przybiera rozmaite kształty wpisując się przy tym w wybrany teren, a wewnątrz maksymalnie wykorzystujemy powierzchnię pod wskazane funkcje. Oprócz nowoczesnych obiektów projektujemy budynki tradycyjne, które we właściwy sposób wpisują się w krajobraz zabytkowego miasta nie naruszając przy tym jego zabytkowej tkanki.

O F E R T A

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA PROJEKTÓW: projekty dla budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, w tym m.in. projekty i koncepcje nowych obiektów (projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projekty budynków usługowych, projekty obiektów przemysłowych), projekty przebudów, rozbudów, inwentaryzacje budowlane, projekty rozbiórek, projekty wielobranżowe i instalacyjne (wod.-kan, c.o., klimatyzacja, wentylacja, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne). Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne. Projekty architektury wnętrz. Plany urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego. Wycena nieruchomości i kosztorysy. Nadzory budowlane. Obsługa przy załatwianiu formalności związanych z wyżej wymienionymi inwestycjami. Chętnie będziemy z Państwem współpracować. Zależy nam jednak na współpracy dwustronnej. Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym oraz urbanistycznym.

Wykonujemy:

 • projekty domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • projekty hal i projekty budynków przemysłowych w tym budynków specjalistycznych,
 • projekty obiektów usługowych (handlowych, gastronomicznych, służby zdrowia itp.),
 • projekty i plany zagospodarowania terenów dla inwestycji deweloperskich,
 • projekty i plany urbanistyczne,
 • projekty aranżacji wnętrz.
Dla wymienionych projektów wykonujemy także projekty instalacji i konstrukcji.
Zajmujemy się także ekspertyzami budowlanymi i urbanistycznymi oraz doradztwem w zakresie projektowania i realizacji inwestycji.

Zapraszamy do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=JHVJ8FbbAiw

R E F E R E N C J E

Wykonywaliśmy projekty i posiadamy referencje następujących firm i instytucji:

 • Zespół Pieśni I Tańca „Śląsk”, Im. Stanisława Hadyny. 42-286 Koszęcin, Ul. Zamkowa 3
 • Państwowa Szkoła Baletowa, 41-902 Bytom, Ul. Jagiellońska 23
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Sp. Z O.O. 42-624 Tąpkowice, Ul. Zwycięstwa 15
 • NZOZ Medikus - J. Psiuk, 41- 922 Radzionków, Ul. Kużaja 57
 • Nzoz ”Avimed” Sp. Z O.O. 41-933 Bytom, Plac Żeromskiego 1
 • P.U.H. Libra S.C, 43-300 Bielsko-Biała, Ul. 1-Go Maja 24
 • Ventis S.C., 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Sienkiewicza 48
 • Radex-Stal Sp. Z .O.O., 41-902 Bytom Ul. Bernardyńska 1
 • Sakop S-Ka Z O.O., 41-908 Bytom, Ul. Stolarzowicka 15÷17
 • Przedsiębiorstwo \"Enpol\", 44-101 Gliwice Ul. Zwycięstwa 25/1
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Andrys”, 41-922 Radzionków, Ul. Z. Nałkowskiej
 • „Carmen”, 40-101 Katowice, C.H. Silesia, Ul. Chorzowska 111
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O, 42-612 Tarnowskie Góry, Ul. Zagórska
 • Tagwent S.C., 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Reja 15
 • PPHU AMW Elżbieta Nawrot, 42-625 Pyrzowice, Ul. Ułanów 1
 • Restauracja Mcdonald’s, 43-300 Bielsko Biała, Ul. Partyzantów 44
 • Restauracja Mcdonald’s, 44-117 Gliwice, Ul. Toszecka 98
 • Restauracja Mcdonald’s, 25-900 Kielce, Al. Solidarności 16
 • Restauracja Mcdonald’s, 15-888 Białystok, Ul. Wyszyńskiego 2
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek”, 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Staropolska 2
 • Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha, 41-922 Radzionków Ul. Św. Wojciecha 48
 • Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Ks. Jana Rudola 7
 • Zarząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, Ul. Młyńska 3
 • Urząd Gminy W Krupskim Młynie 42-693 Krupski Młyn, Ul. Krasickiego 9
 • Urząd Miejski W Miasteczku Śl., 42-610 Miasteczko Śl. Ul. Rynek 8
 • Urząd Miejski W Radzionkowie., 41-922 Radzionków, Ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Urząd Gminy Uzdrowiskowej W Krynicy, 33-380 Krynica.

P U B L I K A C J E

ARTYKUŁY I MONOGRAFIE NAUKOWE:

 • Artykuł Współczesne problemy komunikacji śródmieścia Bytomia na tle specyfiki regionu, materiały konferencyjne, Kraków 1997 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/Kraków, tom XL/2, Kraków 1996, s.123, 124.
 • Artykuł Atrakcyjność funkcjonalno-przestrzenna śródmieścia Bytomia na tle miast sąsiednich, Czasopismo Techniczne, z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997, s. 277-294.
 • Wzrost znaczenia i roli targowisk Bytomia, jako konsekwencji przemian politycznych i gospodarczych w Polsce, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Transformacja struktury miejskiej jako efekt zmian gospodarczych i wzrostu wymiany międzynarodowej”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i Sekcję Planowania Przestrzennego Komisji UiA PAN o/ Kraków, 27-29.11.1996, opublikowany w: materiały konferencyjne, Kraków 1997 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/Kraków, tom XL/2, Kraków 1996, s.110, 111.
 • Struktura przestrzeni publicznych śródmieścia Bytomia w kontekście teorii ekologicznego kształtowania układu przestrzennego miast, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Ekologiczne podstawy kształtowania miast i obszarów śródmiejskich. Problemy równoważenia rozwoju”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i Sekcję Planowania Przestrzennego Komisji UiA PAN o/ Kraków, 18.11.1998, opublikowany w: materiały konferencyjne, Kraków 1999 oraz w streszczeniu w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN o/ Kraków, tom XLII/2, Kraków 1998, s. 95-97.
 • Znaczenie ogródków działkowych we współczesnym życiu miasta i problem ich transformacji w obliczu przemian gospodarczo-ekonomicznych, artykuł wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kierunki i Potrzeby Przekształceń Miast i Regionów w Aspekcie Równoważenia Rozwoju oraz Integracji z Unią Europejską”, organizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów, listopad 2001, streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 • Strategia wzrostu konkurencyjności w obszarach uzdrowiskowych, artykuł [w:] Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, s. 218-225.
 • Problemy komunikacji gmin uzdrowiskowych w Rejonie Karpackim, artykuł [w:] Europa–Region–Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, Ecovast – Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2005, s. 86-91.
 • Wpływ inwestycji unijnych na wartość nieruchomości na przykładach inwestycji zrealizowanych w województwie śląskim, artykuł [w:] Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych – wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, red. E. Węcławowicz-Bilska, Czasopismo Techniczne, z. 12-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 40-52.
 • Potencjalna atrakcyjność uzdrowisk południowej Polski, rozdział [w:] Badania przestrzenno-programowe statutowych i potencjalnych miejscowości uzdrowiskowych położonych w dorzeczu Górnej Wisły, Projekt badawczy KBN nr 5 T07 024, pod kier. E. Węcławowicz-Bilskiej, tom 1, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 78-109 (udział autorski w rozdziale 100%).
 • Konkurencyjność miast w aglomeracji policentrycznej na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, artykuł [w:]: Problemy planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w powiązaniu z Katowickiem Obszarem Metropolitalnym, red. E Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s.175-183.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w kontekście zrealizowania programów Urban i Urban II – wnioski praktyczne, artykuł [w:] Rola planowania przestrzennego w świetle polityki spójności Unii Europejskiej – wnioski dla teorii i praktyki, red. E Węcławowicz-Bilska, M. Marx-Kozakiewicz, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, s.187-193.
 • Aktywność społeczna jako najważniejsza treść rewitalizacji miasta, artykuł [w:] Projektowanie rewitalizacji miast, Czasopismo Techniczne, z. 3-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s.173-180.
 • New Inspirations for the Right Side of Danube River in Bratislava – global view, artykuł w ramach przygotowywanego katalogu z letniej szkoły urbanistyki pn. New Inspirations for the Right Side of Danube River in Bratislava – Petržalka, E 75 in structure of Bratislava – Einsteinova Street in Context with Urban Structure of Petržalka (District of Bratislava) and with Danube Waterfront, organizator: Wydział Architektury STU w Bratysławie, 04.09-11.09.2011.
 • Rozdział pt.: Specific problems of post-industrial sites revitalisation in the Silesian agglomeration, [w:] Mobex 2013-2014 – Water and City – Brownfields, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Bratislava–Budapest–Cracow–Ostrava 2014, s. 74-82.
 • Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta, Monografia 316, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna. Problem spotkania w przestrzeni, artykuł [w:] Przestrzeń publiczna w miejskim środowisku zamieszkania, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 15-24.
 • Komercjalizacja przestrzeni publicznych, Commercialization of the Public Spaces, Architektura a Urbanismus 2. Poloviny 20.století, Architektura v perspektivě 2013, Fakulta stavebni VSB-TU, Ostrava 2013, s. 27-32.
 • Rozdział w monografii: Miasto i dom jako miejsca budowania więzi – kontekst urbanistyczno-architektoniczny. Znajomość–koleżeństwo–przyjaźń. Ewolucja więzi międzyludzkiej – ujęcie interdyscyplinarne, praca zbiorowa pod red. Alicji Żywczok, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2014.
 • Porównanie standardów jakości życia miast zachodnioeuropejskich z wybranymi miastami śląskimi, [w:] Kierunki i potrzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju oraz integracji z Unią Europejską, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, s. 161-165.
 • Planowanie społeczno-ekonomiczne, a planowanie przestrzenne (na przykładach angielskich), [w:] Skuteczność planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeby i możliwości, red. E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 70-74.
 • Artykuł – współautorstwo z dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską prof. PK pt.: Small town's projects in an Institute of Cities and Regions Design Teaching Program (Faculty of Architecture Cracow University of Technology), materiały z międzynarodowych warsztatów urbanistycznych „GrebPark” Poprad organizowanych w 2007 r. przez Wydział Architektury Politechniki w Bratysławie.
 • Artykuł – współautorstwo z dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską prof. PK (50%) pt.: Tereny zieleni w miastach – ustalenia dotyczące standardów w miastach XX i XXI wieku, materiały pokonferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Zieleń Miejska – między tradycją a nowoczesnością, Baranów k. Poznania, 29-30.05.2008.
 • Integrity of Spatial Policy with Different Level Plans, the Example of Metropolitan Association of Upper Silesia and the Value of Landscape, materiały poseminaryjne z Międzynarodowego Seminarium „Obstarávanie územných plánov”, Poprad–Spišská Sobota, 2009.
 • Zagrożenia przestrzenne wynikające z nie przestrzegania prawa, [w:] Zagrożenia przestrzenne wynikające z obowiązującego prawa, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 35-42.
 • Współautorstwo rozdziału (50%) z prof. dr hab. inż. arch. Elżbietą Węcławowicz-Bilską: Urban structure in contact with water, [w:]: MobEx 2011-2012. Water and City, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Bratislava–Cracow–Budapest–Prague–Brno–Ostrava 2012, s. 75-81.
 • Artykuł: Perspektywy rozwojowe polskiej wsi – zagadnienia przestrzenno-społeczno-kulturowe. Polish rural development perspectives – spatial, socio- cultural issues, Europa ● Region ● Turystyka V, Specyfika przestrzeni, Ecovast –Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Białystok 2013, s.152-161.
 • Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla), [w:] ARCHITECTURAE et ARTIBUS, (6) 4/2010, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 27-34.
 • Wartość terenów przyrodniczo-chronionych w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, [w:] Ochrona Środowiska w planowaniu przestrzennym,. red. E Węcławowicz-Bilska, Czasopismo Techniczne, z. 7-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s.199-206.
 • Aglomeracja policentryczna jako organizm bez serca – na przykładzie Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Serce miasta, Czasopismo Techniczne, z. 2-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 55-61.
 • Modern space and form or Polish cemeteries as a cultural and axiological problem, [w:] Cemeteries in the context of cultural heritage, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratysława 2010, s. 167-169.
 • Culture for all – in Poland, artykuł opublikowany we współautorstwie ze studentami WA PK: Pawłem Brożkiem, Markiem Lisińskim i Marcelim Łasocha, [w]: Culture for all, publikacja Politechniki w Bratysławie w ramach programu Erasmus (8203-0512/IP/Bratysl01), CEDA, Bratysława 2009, s. 23-28 (udział autorski 40%, współautorstwo).
 • Streszczenie referatu w językach polskim i angielskim pt. Obszar strategiczny, czy obszar problemowy. Gra interesów, czy dobro wspólne. Złożone do materiałów konferencyjnych Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Planowanie przestrzenne w obszarach strategicznej interwencji”. Organizator: Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK, Kraków, 03-04.12.2009.
 • Obszar strategiczny, czy obszar problemowy. Gra interesów, czy dobro wspólne, [w:] Planowanie przestrzenne w obszarach strategicznej interwencji, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, z.10/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 59-66.
 • Miasto oszczędne i nieoszczędne. Wybór czy przeznaczenie?, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 93-100.
 • Różnice kulturowe Europy i Ameryki. Problem zera w architekturze i urbanistyce, [w:] Architektura v perspektive, Ostrawa 2011, s. 40-43.
 • Współczesne tendencje w przekształcaniu formy miasta – przyczyny „nowej prostoty”, Czasopismo Techniczne, z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 81-89.
 • Polska urbanistyka II połowy XX wieku. Od planowania totalnego do liberalnego, [w:] Transformations in Twentieth-Century Architecture, Architektura v perspektivě, Fakulta stavebni VSB-TU, Ostrava 2012. s. 166-170.
 • Miasto (nie) idea polityczna, a struktura upolityczniona, Konferencja Naukowa poświęcona Jubileuszowi prof. dra hab. inż. arch. Stanisława Juchnowicza: „Idea Miasta – Czas, Miejsce, Forma”, organizatorzy: Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK, Komisja Urbanistyki i Architektury PAN o/Kraków, 10.06.2013
 • The identity of the city – basic problems, [w:] Urban identity and public space, Nitra, Slovakia, LAND-URBIA 2014, s. 92-114.
 • Deformowanie miasta – problem utraty miejskiej formy miast, Czasopismo Techniczne, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
 • Współczesna idea i program budowy Eko-miast w Wielkiej Brytanii, Czasopismo Techniczne, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
 • Zagadnienia przestrzenne, a postulaty i idee ruchu miast Cittaslow, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, artykuł przewidziany do druku w 2016.
 • Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, (tekst w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim i francuskim), MONOGRAFIA nr 497, Seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, ISSN 0860-097X.

Inne artykuły m.in.:

 • "Dom handlowy czy centrum sztuki". Tygodnik Skarbek Nr 7(22) 18 luty 1994. Wywiad na temat zabudowy ostatniej działki na rynku w Tarnowskich Górach. Red. Andrzej Sznajder.
 • "Plan ogólny to sprawa ważna". Tygodnik Skarbek Nr 12(78) 24 marca 1995. Artykuł przybliżający postać planu ogólnego,.
 • „Naturalnie Tarnowskie Góry. Czyli związki funkcjonalno - przestrzenne Radzionkowa z Tarnowskimi Górami w perspektywie powstawania powiatów i reformy samorządowej”. Dwutygodnik Głos Radzionkowski Nr 3/193, Radzionków 7 luty 1998, s. 1-6.

N I E R U C H O M O Ś C I

Kliknij tu.

K O N T A K T

Wierzymy w niepowtarzalność ludzi i niepowtarzalność miejsc, w których projektujemy. Budowanie jest urzeczywistnianiem pragnień i potrzeb ludzkich. Ci którzy nam powierzyli swoje marzenia powierzyli nam swoje zaufanie. Dlatego cały nasz talent, zdolności i wiedzę wykorzystujemy w momencie tworzenia najbardziej optymalnej przestrzeni życia i pracy dla Ciebie. Jeśli jesteś typem człowieka, dla którego miejsce w którym pracujesz lub wypoczywasz ma znaczenie … zapraszamy cię do współpracy z nami.

DANE FIRMY:

Siedziba:
Biuro Obsługi Inwestycji
Dr hab. inż. architekt Rafał BLAZY, prof.PK

ul. ks. Michała Lewka 19, (plac Gwarków)
42-600 Tarnowskie Góry
tel/fax 32 285 24 44, 32 282 49 90

tel.kom. 691402269
mail: [email protected]

Filia:
ul. Męczenników Oświęcimia 38
41-922 Radzionków
tel/fax 32 289 79 90